Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1997:1135) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 1998

Utfärdad den 11 december 1997.
Utkom från trycket den 19 december 1997

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 5,4 procent för år 1998.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1997:1135

(Utkom 19 dec. 1997.)