Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1998:1778) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 19991)

Utfärdad den 17 december 1998.
Utkom från trycket den 29 december 1998

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 4,1 procent för år 1999.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:1778

(Utkom den 29 december 1998.)