Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1999:1075) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 20001)

Utfärdad den 2 december 1999.
Utkom från trycket den 13 december 1999.

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på en skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 3,2 procent för år 2000.2)

2)

Senaste förordning i ämnet 1998:1778.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1999:1075

(Utkom d. 13 dec. 1999.)