Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2000:1329) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 20011)

Utfärdad den 7 december 2000.
Utkom från trycket den 19 december 2000

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på en skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 3,1 procent för år 2001.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1329

(Utkom den 19 december 2000.)