Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:650 Utkom från trycket den 8 juli 2008Lag om ändring i lagen (2005:684) om ändring i äktenskapsbalken;utfärdad den 26 juni 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251. föreskrivs att lagen (2005:684) om ändring i äktenskapsbalken ska utgå.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMagnus Medin(Justitiedepartementet)