Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:807

Utkom från trycket den 28 oktober 2008
Förordning om ikraftträdande av lagen (2007:523) om ändring i lagen (1935:44) om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, som hade hemvist här i riket, m.m.;
utfärdad den 16 oktober 2008.

Regeringen föreskriver att lagen (2007:523) om ändring i lagen (1935:44) om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, som hade hemvist här i riket, m.m. ska träda i kraft den 1 december 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)