Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:8 Utkom från trycket den 2 februari 2010Lag om ändring i äktenskapsbalken;utfärdad den 14 januari 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:153. föreskrivs i fråga om äktenskapsbalkenSenaste lydelse av 15 kap. 2 § 2009:253. dels att i 15 kap. 2 § ordet "länsrätt" ska bytas ut mot "förvaltningsrätt", dels att i 15 kap. 2 § orden "Länsrätten i Stockholms län" ska bytas ut mot "Förvaltningsrätten i Stockholm".Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.På regeringens vägnarBEATRICE ASKFredrik Ludwigs(Justitiedepartementet)