Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1959:518) rörande tillämpning av lagarna den 6 december 1946 (nr 741) och den 4 december 1959 (nr 517) om förlängning av tiden för vissa servitut

Utfärdad den 4 december 1959.

1 §

För ett vart av nedan angivna tre områden skall finnas sådan nämnd som avses i omförmälda lagar:

  1. Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län;

  2. Västerbottens län; samt

  3. Norrbottens län.

2 §

[har upphävts genom förordning (1976:52).]

SFS 1976:52

3 §

[har upphävts genom förordning (1976:52).]

SFS 1976:52

4 §

Sedan beslut meddelats i ärende som handlagts av nämnd, skall ordföranden insända samtliga handlingar i ärendet jämte avskrift av beslutet till vederbörande lantmäterikontor, där de skola förvaras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1959:518

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1960, då kungörelsen d. 6 dec. 1946 (nr 742) rörande tillämpning av lagen d. 6 dec. 1946 (nr 741) om förlängning av tiden för vissa servitut skall upphöra att gälla.

SFS 1976:52

2 och 3 §§ kungörelsen (1959:518) rörande tillämpning av lagarna d. 6 dec. 1946 (nr 741) och d. 4 dec. 1959 (nr 517) om förlängning av tiden för vissa servitut skall upphöra att gälla vid utgången av mars 1976.