Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Jordförvärvsförordning (1991:736)

Denna förordning har enligt F (2005:522) upphört att gälla den 1 juli 2005.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2005:522).

Anmälan om förvärv

Anmälan om förvärv enligt 3 b § jordförvärvslagen (1979:230) skall göras hos den länsstyrelse inom vars verksamhetsområde egendomen helt eller delvis är belägen.

Om anmälan uppfyller de krav för tillståndsfrihet som anges i 3 b § jordförvärvslagen (1979:230), skall länsstyrelsen utfärda bevis om anmälan.

Länsstyrelsen skall övervaka att ett åtagande om bosättning uppfylls. Länsstyrelsen skall tolv månader efter det att anmälan med åtagande om bosättning har kommit in till länsstyrelsen kontrollera att bosättning har kommit till stånd.

SFS 1994:159

Förvärvstillstånd

I bilaga till denna förordning anges vilka kommuner eller delar av kommuner som skall vara glesbygd och omarronderingsområde enligt jordförvärvslagen (1979:230).

<kgp:refblock>

Ang. bilagan se SFS 1991:736, 1992:1126, 1996:1268, 1997:818, 1999:1390, 2002:60, 185.

</kgp:refblock>

Frågor om tillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230) (förvärvstillstånd) prövas av länsstyrelsen, om inte annat följer av 7 §.

Ansökan om förvärvstillstånd skall göras hos den länsstyrelse inom vars verksamhetsområde egendomen helt eller delvis är belägen.

Om ansökan avser egendom inom flera länsstyrelsers verksamhetsområden skall den länsstyrelse, hos vilken ansökan gjorts, pröva frågan om tillstånd efter samråd med de övriga länsstyrelserna.

Frågor om förvärvstillstånd prövas av statens jordbruksverk, om egendomens värde uppenbarligen överstiger 5 000 000 kronor och förvärvaren är annan juridisk person än sambruksförening.

Länsstyrelsen skall i sådana fall med eget yttrande överlämna ärendet till jordbruksverket.

I tillståndsärendet skall förvärvaren

  1. ge in fångeshandlingen, om inte ansökan avser tillstånd till framtida förvärv genom fång som avses i 2 § 2–4 jordförvärvslagen (1979:230) eller fång på offentlig auktion enligt 17 § samma lag,

  2. uppge ålder eller om förvärvaren är bolag, stiftelse eller annan förening än sambruksförening, förete bolagsavtal, bolagsordning, stadgar eller motsvarande handling,

  3. uppge avsikten med förvärvet,

  4. uppge sin och överlåtarens postadresser.

Länsstyrelsen kan i ett särskilt fall medge undantag från första stycket.

Frågor om förvärvstillstånd skall prövas utan dröjsmål. Beslut i ärendet skall meddelas senast tre månader efter det att ansökan gjordes, om det inte finns särskilda skäl.

Vägras tillstånd till ett förvärv, skall även överlåtaren underrättas om beslutet.

Kan säljaren påkalla inlösen enligt 14 § jordförvärvslagen (1979:230), skall säljaren delges beslutet, som skall innehålla vad han därvid skall iaktta.

Avgift tas ut för prövning av en ansökan om tillstånd enligt 3 a § första stycket 1 och 3 jordförvärvslagen (1979:230) enligt bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191) – – – se SFS 1992:235.

Avgift tas ut för prövning av en ansökan om tillstånd enligt 3 a § första stycket 1 och 3 jordförvärvslagen (1979:230) enligt bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag

Avgiftsklass

A. Tillstånd enligt 3 a § första stycket 1

 

5

 

B. Tillstånd enligt 3 a § första stycket 3 när egendomens värde uppenbarligen överstiger 5 000 000 kronor och förvärvaren är annan än sambruksförening

 

8

 

C. Tillstånd enligt 3 a § första stycket 3 i andra fall än som avses i punkten B

 

6

 

SFS 1992:235

Övriga bestämmelser

Om ett åläggande som har antecknats i fastighetsregistrets inskrivningsdel enligt 11 § fjärde stycket jordförvärvslagen (1979:230) återkallas, skall detta genast anmälas till inskrivningsmyndigheten för borttagande av anteckningen.

Om ett sådant åläggande har upphävts genom ett lagakraftvunnet beslut, skall länsstyrelsen anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för borttagande av anteckningen. Detsamma gäller om åläggandet har fullgjorts eller blivit inaktuellt. Om ett antecknat åläggande att ansöka om fastighetsbildning har fullgjorts, behöver någon anmälan dock inte göras.

SFS 2000:322

Efter ett sådant förvärv som avses i 16 § jordförvärvslagen (1979:230) skall auktionsförrättaren utan dröjsmål sända en kopia av det köpebrev som utfärdas med anledning av auktionen till länsstyrelsen.

Vid värdering av egendom som skall säljas enligt 17 § jordförvärvslagen (1979:230), skall kronofogdemyndigheten samråda med länsstyrelsen.

Ytterligare bestämmelser för verkställigheten av jordförvärvslagen (1979:230) finns i förköpskungörelsen (1967:873).

Bilaga 1)

Följande kommuner eller delar av kommuner är glesbygd

Stockholms län

 
 

I Österåkers kommun

 

Ljusterö församling

 

I Värmdö kommun

 

Värmdö, Möja, Djurö och Nämndö församlingar

 

I Haninge kommun

 

Utö, Ornö och Muskö församlingar

 

I Norrtälje kommun

 

Björkö-Arholma, Väddö, Singö, Vätö, Rådmansö, Blidö och Länna församlingar

 

I Nynäshamns kommun

 

Torö församling

 

Uppsala län

 
 

I Tierps kommun

 

Västlands, Österlövsta och Hållnäs församlingar

 

I Östhammars kommun

 

Forsmarks, Börstils, Hargs och Gräsö församlingar

 

Östergötlands län

 
 

I Ydre kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Kinda kommun

 

Tidersrums, Horns, Hycklinge och Oppeby församlingar

 

I Boxholms kommun

 

Blåviks och Malexanders församlingar

 

I Finspångs kommun

 

Regna och Skedevi församlingar

 

I Valdemarsviks kommun

 

Gryts, Tryserums och Östra Eds församlingar

 

I Norrköpings kommun

 

Jonsbergs och Rönö församlingar

 

I Söderköpings kommun

 

Skällviks, Sankt Annas och Börrums församlingar

 

Jönköpings län

 
 

I Gislaveds kommun

 

Burseryds, Sandviks, Gryteryds, Södra Hestra, Ås och Kållerstads församlingar

 

I Jönköpings kommun

 

Visingsö församling

 

I Värnamo kommun

 

Torskinge, Dannäs, Gällaryds och Nydala församlingar

 

I Sävsjö kommun

 

Skepperstads, Hjälmseryds, Stockaryds och Hultsjö församlingar

 

I Vetlanda kommun

 

Fröderyds, Bäckaby, Ramkvilla, Södra Solberga, Korsberga, Lemnhults, Näshults, Stenberga, Skirö, Nye, Alseda, Ökna och Karlstorps församlingar

 

I Eksjö kommun

 

Kråkshults, Bellö, Ingatorps och Edshults församlingar

 

Kronobergs län

 
 

I Uppvidinge kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Lessebo kommun

 

Ekeberga och Ljuders församlingar

 

I Tingsryds kommun

 

Tingsås, Almundsryds, Älmeboda, Linneryds, Södra Sandsjö och Urshults församlingar

 

I Alvesta kommun

 

Slätthögs, Mistelås och Västra Torsås församlingar

 

I Älmhults kommun

 

Härlunda, Virestads, Stenbrohults, Göteryds, Pjätteryds och Hallaryds församlingar

 

I Markaryds kommun

 

Hinneryds församling

 

I Växjö kommun

 

Asa och Aneboda församlingar

 

I Ljungby kommun

 

Torpa, Vrå, Lidhults, Odensjö, Bolmsö och Tanåkers församlingar

 

Kalmar län

 
 

I Högsby kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Torsås kommun

 

Gullabo och Torsås församlingar

 

I Mörbylånga kommun

 

Stenåsa, Hulterstads, Kastlösa, Smedby, Södra Möckleby, Segerstads, Gräsgårds, Ventlinge, Ås, Norra Möckleby, Gårdby och Sandby församlingar

 

I Hultsfreds kommun

 

Målilla med Gårdveda, Järeda, Virserums, Vena, Tveta och Mörlunda församlingar

 

I Emmaboda kommun

 

Vissefjärda, Algutsboda och Långasjö församlingar

 

I Kalmar kommun

 

Karlslunda församling

 

I Nybro kommun

 

Kråksmåla, Bäckebo, Örsjö, Oskars och Hälleberga församlingar

 

I Oskarshamns kommun

 

Kristdala och Misterhults församlingar

 

I Västerviks kommun

 

Västrums, Ukna, Dalhems, Västra Eds, Loftahammars, Odensvi, Hallingebergs, Hjorteds och Blackstads församlingar

 

I Vimmerby kommun

 

Rumskulla, Frödinge, Locknevi, Djursdala, Södra Vi och Tuna församlingar

 

I Borgholms kommun

 

Föra, Alböke, Löts, Egby, Bredsätra, Gärdslösa, Långlöts, Runstens, Böda, Högby, Källa och Persnäs församlingar

 

Gotlands län

 
 

I Gotlands kommun

 

Fårö, Bunge, Rute, Fleringe, Halls, Hangvars, Lärbo, Hellvi, Norrlanda, Ganthems, Vänge, Guldrupe, Buttle, Ala, Kräklingbo, Anga, Gammelgarns, Östergarns, Fröjels, Eksta, Sproge, Ardre, Alskogs, Garde, Etelhems, Lye, Lau, Närs, Burs, Stånga, Lojsta, Linde, Hemse, Rone, Alva, Fardhems, Gerums, Levide, Silte, Hablingbo, Havdhems, Eke, Grötlingbo, Näs, Fide, Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre församlingar

 

Blekinge län

 
 

I Olofströms kommun

 

Kyrkhults församling

 

I Karlskrona kommun

 

Flymens, Kristianopels och Sillhövda församlingar

 

I Ronneby kommun

 

Backaryds, Öljehults och Eringsboda församlingar

 

I Karlshamns kommun

 

Ringamåla församling

 

Hallands län

 
 

I Hylte kommun

 

Kinnareds, Drängsereds, Långaryds, Femsjö, Södra Unnaryds och Jälluntofta församlingar

 

I Laholms kommun

 

Hishults och Knäreds församlingar

 

I Falkenbergs kommun

 

Gällareds, Krogsereds, Gunnarps, Fagereds, Källsjö och Älvsereds församlingar

 

Västra Götalands län

 
 

I Munkedals kommun

 

Bärfendals, Svarteborgs, Hede, Sanne och Krokstads församlingar

 

I Tanums kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Strömstads kommun

 

Skee, Näsinge, Lommelands, Hogdals och Tjärnö församlingar

 

I Dals-Eds kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Färgelanda kommun

 

Järbo, Råggärds, Lerdals och Rännelanda församlingar

 

I Bengtsfors kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Melleruds kommun

 

Dalskogs och Skålleruds församlingar

 

I Svenljunga kommun

 

Mjöbäcks, Mårdaklevs, Kalvs, Östra Frölunda och Håcksviks församlingar

 

I Åmåls kommun

 

Ånimskogs, Fröskogs och Edsleskogs församlingar

 

I Karlsborgs kommun

 

Undenäs församling

 

I Gullspångs kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Töreboda kommun

 

Beatebergs och Älgarås församlingar

 

I Mariestads kommun

 

Torsö församling

 

I Lidköpings kommun

 

Otterstads församling

 

Värmlands län

 
 

I Eda kommun

 

Järnskogs, Skillingmarks och Köla församlingar

 

I Torsby kommun

 

Lekvattnets, Vitsands, Nyskoga, Östmarks, Norra Finnskoga, Södra Finnskoga, Dalby och Norra Ny församlingar

 

I Årjängs kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Sunne kommun

 

Gräsmarks församling

 

I Filipstads kommun

 

Nordmarks, Gåsborns och Rämmens församlingar

 

I Hagfors kommun

 

Ekshärads och Gustav Adolfs församlingar

 

I Arvika kommun

 

Stavnäs, Glava, Bogens, Gunnarskogs, Älgå och Mangskogs församlingar

 

I Säffle kommun

 

Svanskogs och Långseruds församlingar

 

Örebro län

 
 

I Laxå kommun

 

Finnerödja och Tiveds församlingar

 

I Hallsbergs kommun

 

Svennevads och Bo församlingar

 

I Hällefors kommun

 

Grythyttans och Hjulsjö församlingar

 

I Ljusnarsbergs kommun

 

Ljusnarsbergs församling

 

I Nora kommun

 

Järnboås församling

 

I Lindesbergs kommun

 

Guldsmedshyttans och Ramsbergs församlingar

 

Västmanlands län

 
 

I Skinnskattebergs kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Heby kommun

 

Huddunge, Enåkers och Nora församlingar

 

I Norbergs kommun

 

Karbennings församling

 

I Sala kommun

 

Möklinta församling

 

I Fagersta kommun

 

Västervåla församling

 

I Köpings kommun

 

Västra Skedvi församling

 

Dalarnas län

 
 

I Vansbro kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Malungs kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Gagnefs kommun

 

Floda församling

 

I Rättviks kommun

 

Bingsjö-Dådrans, Boda och Ore församlingar

 

I Orsa kommun

 

Orsa församling

 

I Älvdalens kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Mora kommun

 

Våmhus och Venjans församlingar

 

I Falu kommun

 

Svartnäs och Envikens församlingar

 

I Avesta kommun

 

By församling

 

I Ludvika kommun

 

Grangärde och Säfsnäs församlingar

 

Gävleborgs län

 
 

I Ockelbo kommun

 

Åmots och Lingbo församlingar

 

I Ovanåkers kommun

 

Voxna församling

 

I Nordanstigs kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Ljusdals kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Sandvikens kommun

 

Österfärnebo församling

 

I Hudiksvalls kommun

 

Delsbo, Bjuråkers och Norrbo församlingar

 

Västernorrlands län

 
 

I Ånge kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Sundsvalls kommun

 

Stöde, Holms och Lidens församlingar

 

I Sollefteå kommun

 

Graninge, Resele, Helgums, Ådals-Lidens, Junsele, Edsele och Ramsele församlingar

 

I Örnsköldsviks kommun

 

Skorpeds, Björna, Trehörningsjö och Anundsjö församlingar

 

Jämtlands län

 
 

I Ragunda kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Bräcke kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Krokoms kommun

 

Laxsjö, Föllinge, Hotagens, Offerdals och Alsens församlingar

 

I Strömsunds kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Åre kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Bergs kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Härjedalens kommun

 

Samtliga församlingar

 

Västerbottens län

 
 

I Bjurholms kommun

 

Bjurholms församling

 

I Vindelns kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Robertsfors kommun

 

Nysätra församling

 

I Norsjö kommun

 

Norsjö församling

 

I Malå kommun

 

Malå församling

 

I Storumans kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Sorsele kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Dorotea kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Vilhelmina kommun

 

Vilhelmina församling

 

I Åsele kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Umeå kommun

 

Holmöns församling

 

I Lycksele kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Skellefteå kommun

 

Fällfors, Jörns, Lövångers, Burträsks och Kalvträsks församlingar

 

Norrbottens län

 
 

I Arvidsjaurs kommun

 

Arvidsjaurs församling

 

I Arjeplogs kommun

 

Arjeplogs församling

 

I Jokkmokks kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Överkalix kommun

 

Överkalix församling

 

I Kalix kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Övertorneå kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Pajala kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Gällivare kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Älvsbyns kommun

 

Älvsby församling

 

I Bodens kommun

 

Gunnarsbyns och Edefors församlingar

 

I Haparanda kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Kiruna kommun

 

Samtliga församlingar

 

Följande kommuner eller delar av kommuner är omarronderingskommuner

Västra Götalands län

 
 

I Gullspångs kommun

 

Amnehärads församling

 

I Töreboda kommun

 

Töreboda och Fredsbergs församlingar

 

I Skara kommun

 

Öglunda, Varnhems och Norra Lundby församlingar

 

I Skövde kommun

 

Bergs, Lerdala, Flistads, Götlunda och Vads församlingar

 

I Falköpings kommun

 

Brunnhems och Broddetorps församlingar

 

Dalarnas län

 
 

I Vansbro kommun

 

Äppelbo församling

 

I Malungs kommun

 

Malungs och Lima församlingar

 

I Gagnefs kommun

 

Mockfjärds och Floda församlingar

 

I Leksands kommun

 

Leksands, Djura och Åls församlingar

 

I Rättviks kommun

 

Rättviks och Boda församlingar

 

I Orsa kommun

 

Orsa församling

 

I Mora kommun

 

Venjans församling

 

I Falu kommun

 

Svärdsjö, Envikens och Bjursås församlingar

 

I Borlänge kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Säters kommun

 

Säters, Stora Skedvi och Gustafs församlingar

 

SFS 2002:185

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:736

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991, då jordförvärvsförordningen (1979:231) skall upphöra att gälla.

SFS 1992:235

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992.

SFS 1994:159

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 1994.

SFS 1997:818

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1999:1390

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2000.

SFS 2000:322

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2002:60

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2002.

SFS 2002:185

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2002.