Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2005:1148) om vissa överenskommelser enligt 12 kap. 45 a och 56 §§ jordabalken

Utkom från trycket den 23 december 2005
utfärdad den 8 december 2005

En överenskommelse enligt 12 kap. 45 a § första stycket 2 jordabalken ska

  1. när det gäller en bostadslägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus som inte ingår i en affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet eller en bostadslägenhet inom en ägarlägenhetsfastighet som inte ingår i en affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet avfattas enligt formulär 1,

  2. när det gäller en bostadslägenhet som uthyraren innehar med hyresrätt och som upplåts i andra hand avfattas enligt formulär 2, och

  3. när det gäller en bostadslägenhet som uthyraren innehar med bostadsrätt och som upplåts i andra hand avfattas enligt formulär 3.

SFS 2009:208

En överenskommelse enligt 12 kap. 56 § andra stycket jordabalken skall när det gäller en lokal i vilken uthyraren skall bedriva egen verksamhet avfattas enligt formulär 4 och när det gäller en lokal som upplåts i andra hand enligt formulär 5.

Formulär 1

Överenskommelse om avstående från besittningsskydd för bostadslägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus eller inom en ägarlägenhetsfastighet

Hyresvärdens namn, postadress och telefonnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hyresgästens namn och postadress _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lägenhetens adress _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Den dag då hyresavtalet ingicks _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vi kommer överens om att hyresgästen inte har rätt till förlängning av hyresavtalet om hyresvärden begär att hyresförhållandet ska upphöra på grund av att hyresvärden ska bosätta sig i lägenheten eller överlåta huset eller, i fråga om ägarlägenhetsfastighet, hyresvärden ska bosätta sig på eller överlåta fastigheten.

Denna överenskommelse gäller t.o.m. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Datum _ _ _ _ _ _ _

 

Datum _ _ _ _ _ _ _

 

Datum _ _ _ _ _ _ _

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Hyresvärdens underskrift

 

Hyresgästens underskrift

 

Underskrift av hyresgästens make eller sambo

 

SFS 2009:208

Formulär 2

Överenskommelse om avstående från besittningsskydd för bostadslägenhet som uthyraren innehar med hyresrätt och som upplåts i andra hand

Uthyrarens namn, postadress och telefonnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hyresgästens namn och postadress _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lägenhetens adress _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Den dag då hyresavtalet ingicks _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vi kommer överens om att hyresgästen inte har rätt till förlängning av hyresavtalet om uthyraren begär att hyresförhållandet skall upphöra på grund av att uthyraren skall bosätta sig i lägenheten.

Denna överenskommelse gäller t.o.m. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Datum _ _ _ _ _ _ _

 

Datum _ _ _ _ _ _ _

 

Datum _ _ _ _ _ _ _

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Uthyrarens underskrift

 

Hyresgästens underskrift

 

Underskrift av hyresgästens make eller sambo

 

Formulär 3

Överenskommelse om avstående från besittningsskydd för bostadslägenhet som uthyraren innehar med bostadsrätt och som upplåts i andra hand

Uthyrarens namn, postadress och telefonnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hyresgästens namn och postadress _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lägenhetens adress _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Den dag då hyresavtalet ingicks _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vi kommer överens om att hyresgästen inte har rätt till förlängning av hyresavtalet om uthyraren begär att hyresförhållandet skall upphöra på grund av att uthyraren skall bosätta sig i lägenheten eller överlåta bostadsrätten.

Denna överenskommelse gäller t.o.m. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Datum _ _ _ _ _ _ _

 

Datum _ _ _ _ _ _ _

 

Datum _ _ _ _ _ _ _

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Uthyrarens underskrift

 

Hyresgästens underskrift

 

Underskrift av hyresgästens make eller sambo

 

Formulär 4

Överenskommelse om avstående från besittningsskydd för lokal

Uthyrarens namn, postadress och telefonnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hyresgästens namn, postadress och telefonnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lokalens adress _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Den dag då hyresavtalet ingicks _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vi kommer överens om att bestämmelserna i 12 kap. 57–60 §§ jordabalken inte gäller om uthyraren säger upp hyresavtalet på grund av att uthyraren skall bedriva egen verksamhet i lokalen.

Överenskommelsen innebär bl.a. att hyresgästen vid avflyttning från lokalen efter en sådan uppsägning inte har rätt till ekonomisk ersättning eller ersättningslokal eller rätt till uppskov med avflyttning.

Denna överenskommelse gäller t.o.m. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Datum _ _ _ _ _ _ _

 

Datum _ _ _ _ _ _ _

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Uthyrarens underskrift

 

Hyresgästens underskrift

 

Formulär 5

Överenskommelse om avstående från besittningsskydd för lokal som upplåts i andra hand

Uthyrarens namn, postadress och telefonnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hyresgästens namn, postadress och telefonnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lokalens adress _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Den dag då hyresavtalet ingicks _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vi kommer överens om att bestämmelserna i 12 kap. 57–60 §§ jordabalken inte gäller om uthyraren säger upp hyresavtalet på grund av att hyresförhållandet mellan fastighetsägaren och dennes hyresgäst skall upphöra.

Överenskommelsen innebär bl.a. att hyresgästen vid avflyttning från lokalen efter en sådan uppsägning inte har rätt till ekonomisk ersättning eller ersättningslokal eller rätt till uppskov med avflyttning.

Denna överenskommelse gäller t.o.m. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Datum _ _ _ _ _ _ _

 

Datum _ _ _ _ _ _ _

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Uthyrarens underskrift

 

Hyresgästens underskrift

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:1148

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2009:208

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2009.