Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:280

Utkom från trycket den 3 maj 2006
Förordning om ändring i jordförvärvsförordningen (2005:522);
utfärdad den 20 april 2006.

Regeringen föreskriver att bilagan till jordförvärvsförordningen (2005:522) skall ha följande lydelse.

Bilaga*

Följande kommuner eller delar av kommuner är omarronderings-områden

Västra Götalands län

 
 

I Gullspångs kommun

 

Amnehärads församling

 

I Töreboda kommun

 

Töreboda och Fredsbergs församlingar

 

I Skara kommun

 

Varnhems och Norra Lundby församlingar

 

I Skövde kommun

 

Bergs och Lerdala församlingar

 

I Falköpings kommun

 

Broddetorps församling

 

Värmlands län

 
 

I Eda kommun

 

Järnskogs församling

 

I Torsby kommun

 

Dalby och Norra Ny församlingar

 

I Årjängs kommun

 

Västra Fågelviks församling

 

I Sunne kommun

 

Lysviks församling

 

Dalarnas län

 
 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:280

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST
Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)