Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:280 Utkom från trycket den 3 maj 2006Förordning om ändring i jordförvärvsförordningen (2005:522);utfärdad den 20 april 2006.Regeringen föreskriver att bilagan till jordförvärvsförordningen (2005:522) skall ha följande lydelse.Bilaga* Följande kommuner eller delar av kommuner är omarronderings-områden
Västra Götalands län  
 
I Gullspångs kommun 
Amnehärads församling 
I Töreboda kommun 
Töreboda och Fredsbergs församlingar 
I Skara kommun 
Varnhems och Norra Lundby församlingar 
I Skövde kommun 
Bergs och Lerdala församlingar 
I Falköpings kommun 
Broddetorps församling 
Värmlands län  
 
I Eda kommun 
Järnskogs församling 
I Torsby kommun 
Dalby och Norra Ny församlingar  
I Årjängs kommun 
Västra Fågelviks församling 
I Sunne kommun 
Lysviks församling 
Dalarnas län  
 
Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006.På regeringens vägnarANN-CHRISTIN NYKVISTAnders Perklev(Jordbruksdepartementet)