Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:1363 Utkom från trycket den 15 december 2006Förordning om ändring i förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter;utfärdad den 30 november 2006.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter dels att i 9 § orden ”Statens jordbruksverk” skall bytas ut mot ”Sametinget”, dels att i 9 § ordet ”Jordbruksverket” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Sametinget” i motsvarande form, dels att i 11 § orden ”Statens jordbruksverks” skall bytas ut mot ”Sametingets”.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)