Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1231

Utkom från trycket den 12 december 2007
Förordning om ändring i jordförvärvsförordningen (2005:522);
utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver att bilagan till jordförvärvsförordningen (2005:522) ska ha följande lydelse.

Bilaga*1)

Följande kommuner eller delar av kommuner är glesbygd

 

Stockholms län

 
 

I Österåkers kommun

 

Ljusterö församling

 

I Värmdö kommun

 

Värmdö, Möja, Djurö och Nämdö församlingar

 

I Haninge kommun

 

Utö, Ornö och Muskö församlingar

 

I Norrtälje kommun

 

Björkö-Arholma, Väddö, Singö, Vätö, Rådmansö, Blidö och Länna församlingar

 

I Nynäshamns kommun

 

Torö församling

 

Uppsala län

 
 

I Tierps kommun

 

Västlands, Österlövsta och Hållnäs församlingar

 

I Östhammars kommun

 

Forsmarks, Börstils, Hargs och Gräsö församlingar

 

I Heby kommun

 

Huddunge, Enåkers och Nora församlingar

 

Östergötlands län

 
 

 

 

Västmanlands län

 
 

I Skinnskattebergs kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Norbergs kommun

 

Karbennings församling

 

I Sala kommun

 

Möklinta församling

 

I Fagersta kommun

 

Västervåla församling

 

I Köpings kommun

 

Västra Skedvi församling

 

Dalarnas län

 
 

I Vansbro kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Malung-Sälens kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Gagnefs kommun

 

Floda församling

 

I Rättviks kommun

 

Bingsjö-Dådrans, Boda och Ore församlingar

 

I Orsa kommun

 

Orsa församling

 

I Älvdalens kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Mora kommun

 

Våmhus och Venjans församlingar

 

I Falu kommun

 

Svartnäs och Envikens församlingar

 

I Avesta kommun

 

By församling

 

I Ludvika kommun

 

Grangärde och Säfsnäs församlingar

 

Gävleborgs län

 
 

 

 

Följande kommuner eller delar av kommuner är omarronderingsområden

 

 

 

Värmlands län

 
 

I Eda kommun

 

Järnskogs församling

 

I Torsby kommun

 

Dalby och Norra Ny församlingar

 

I Årjängs kommun

 

Västra Fågelviks församling

 

I Sunne kommun

 

Lysviks församling

 

Dalarnas län

 
 

I Vansbro kommun

 

Äppelbo församling

 

I Malung-Sälens kommun

 

Malungs och Lima församlingar

 

I Gagnefs kommun

 

Floda församling

 

I Leksands kommun

 

Leksands församling

 

I Rättviks kommun

 

Rättviks och Boda församlingar

 

I Orsa kommun

 

Orsa församling

 

I Älvdalens kommun

 

Älvdalens församling

 

I Falu kommun

 

Svärdsjö, Envikens och Bjursås församlingar

 

I Borlänge kommun

 

Samtliga församlingar

 

I Säters kommun

 

Säters, Stora Skedvi och Gustafs församlingar

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1231

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)