Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:166

Utkom från trycket den 22 april 2008
Förordning om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762);
utfärdad den 10 april 2008.

Regeringen föreskriver att 21 § fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) ska ha följande lydelse.

När en begäran om yttrande i ett sammanläggningsärende sänds till inskrivningsmyndigheten ska akten eller de delar av den som behövs för yttrandet bifogas i original eller avskrift.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:166

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Danelius
(Justitiedepartementet)