Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:678 Utkom från trycket den 8 juli 2008Förordning om ändring i kungörelsen (1960:335) angående ersättning till vissa förrättningsmän för förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar;utfärdad den 26 juni 2008.Regeringen föreskriver att 7 § kungörelsen (1960:335) angående ersättning till vissa förrättningsmän för förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägarKungörelsen omtryckt 1966:510. ska ha följande lydelse.7 §7 § Senaste lydelse 1995:1420. Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter för verkställigheten av denna kungörelse.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMikael Gulliksson(Justitiedepartementet)