Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:680 Utkom från trycket den 8 juli 2008Förordning om ändring i kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering;utfärdad den 26 juni 2008.Regeringen föreskriver att 8 § kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering ska ha följande lydelse.8 §8 § Senaste lydelse 1987:1030. Lantmäteriet får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering samt denna kungörelse.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMikael Gulliksson(Justitiedepartementet)