Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:681 Utkom från trycket den 8 juli 2008Förordning om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148);utfärdad den 26 juni 2008.Regeringen föreskriver att 7 § ledningsrättskungörelsen (1973:1148) ska ha följande lydelse.7 §7 § Senaste lydelse 1995:1428. Lantmäteriet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av ledningsrättslagen (1973:1144) samt denna kungörelse.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMikael Gulliksson(Justitiedepartementet)