Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1036 Utkom från trycket den 5 december 2008Förordning om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar;utfärdad den 20 november 2008.Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (1978:164) om vissa rörledningar ska ha följande lydelse.14 §14 § Senaste lydelse 2001:700. Koncessionshavare ska till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utan dröjsmål anmäla olycksfall eller driftstörning vid företaget, som kan ha betydelse från säkerhetssynpunkt.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENDan Sandberg(Näringsdepartementet)