Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:577 Utkom från trycket den 9 juni 2009Förordning om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165);utfärdad den 28 maj 2009.Regeringen föreskriver att 2 § anläggningskungörelsen (1973:1165) ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 1987:167. I fråga om förordnande för en kommun enligt 9 § tredje stycket anläggningslagen (1973:1149) och undantag enligt samma stycke tillämpas 1 § fastighetsbildningskungörelsen (1971:762).1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.2. I fråga om en begäran om undantag enligt 9 § tredje stycket anläggningslagen (1973:1149) som har gjorts före den 1 juli 2009 tillämpas denna paragraf i dess tidigare lydelse.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)