Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:62

Utkom från trycket den 1 februari 2011
Förordning om ikraftträdande av lagen (2006:142) om ändring i jordabalken;
utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att lagen (2006:142) om ändring i jordabalken, i fråga om 19 kap. 8, 9 och 15 §§, ska träda i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)