Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:78 Utkom från trycket den 6 mars 2012Lag om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar;utfärdad den 23 februari 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135. föreskrivs att 1 § lagen (1952:166) om häradsallmänningar ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2000:230. Med häradsallmänning förstås i denna lag av ålder bestående häradsallmänning.Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Landsbygdsdepartementet)