Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:803

Utkom från trycket den 19 november 2013
Förordning om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762);
utfärdad den 7 november 2013.

Regeringen föreskriver att 28 § fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)1) ska upphöra att gälla vid utgången av december 2015.

1)

Senaste lydelse av 28 § 2001:827.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Johan Danelius
(Justitiedepartementet)