Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:580 Publicerad den 19 september 2019Förordning om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämndUtfärdad den 12 september 2019Regeringen föreskriver att det i förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd ska införas en ny paragraf, 18 §, av följande lydelse.18 §18 §Domstolsverket får meddela föreskrifter om användande av systemstöd för digital arkivering.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2019.På regeringens vägnarIBRAHIM BAYLANAnneli Skoglund(Justitiedepartementet)