Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:580

Publicerad den 19 september 2019
Förordning om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd
Utfärdad den 12 september 2019

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd ska införas en ny paragraf, 18 §, av följande lydelse.

18 §

Domstolsverket får meddela föreskrifter om användande av systemstöd för digital arkivering.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:580

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2019.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN
Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)