Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:262

Publicerad den 1 maj 2020
Förordning om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket
Utfärdad den 30 april 2020

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket ska ha följande lydelse.

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst elva ledamöter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:262

Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)