Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52012XC0804(02).pdf

4.8.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 234/6


Rekonstruktionsåtgärder

Beslut om rekonstruktionsåtgärder rörande Excell Life International SA

(Offentliggörande enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/17/EG om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag)

2012/C 234/08

Försäkringsföretag

Excell Life International SA

Datum för beslutet, ikraftträdande och art

12 juli 2012

Behörig myndighet

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg (distriktsdomstolen i Luxemburg) femtonde avdelningen, handelsroteln

Tillsynsmyndighet

Konkursdomare: Karin Guillaume

Utsedd förvaltare

Likvidator: Evelyne Korn, advokat

Auktoriserad revisor: Paul Laplume, med hemvist i Junglinster

Tillämplig lagstiftning

Artikel 60/3 tredje stycket i ändringsrättsakten om försäkringssektorn (loi modifiée sur le secteur des assurances)