Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1984:765) om uppläggande av ett nytt företagsinteckningsregister

Utfärdad den 27 september 1984.

Företagsinteckningsregistret enligt lagen (1984:649) om företagshypotek skall läggas upp på grundval av innehållet i inskrivningsböckerna för ärenden om företagsinteckning enligt lagen (1966:454) om företagsinteckning. Närmare föreskrifter om uppläggandet meddelas av domstolsverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1984:765

(Utkom d. 9 okt. 1984.)

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.