Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:875 Utkom från trycket den 18 december 2015Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:866) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.;utfärdad den 3 december 2015.Regeringen föreskriver att lagen (2015:866) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. ska träda i kraft den 1 april 2016.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTTobias Eriksson(Justitiedepartementet)