Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

Utkom från trycket den 16 juni 2006
utfärdad den 1 juni 2006.

Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter samråd med Försvarsmakten och Polismyndigheten meddela föreskrifter för hur utrymning ska planläggas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i samråd med Försvarsmakten besluta om vilka områden som ska planläggas för utrymning.

SFS 2014:1225

Länsstyrelsen får besluta om utrymning enligt 2 kap. 1 § lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap inom det egna länet. Länsstyrelsen får även meddela sådana beslut som avses i 2 kap. 2 § samma lag gällande det egna länet.

Utflyttningsförbud

Länsstyrelsen får meddela förbud att lämna ett visst område enligt 2 kap. 6 § lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap.

Inflyttningsförbud

Länsstyrelsen får meddela förbud mot inflyttning enligt 2 kap. 7 § lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap.

Skyldighet att hjälpa andra kommuner och regioner

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-1054

Kommuner eller regioner som enligt 2 kap. 5 § lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap har fått hjälp med personal ska svara för personalens avlöning och andra anställningsförmåner.

SFS 2019:1054

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:639

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2006.

SFS 2008:1022

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2014:1225

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2019:1054

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.