Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:232

Utkom från trycket den 7 april 2009
Förordning om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov;
utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 21 § förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov ska ha följande lydelse.

21 §

1) Försvarsmaktens besiktning av fordon ska ske i samband med registreringsbesiktning enligt fordonsförordningen (2009:211).

1)

Senaste lydelse 2002:935.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:232

Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Nils Cederstierna
(Försvarsdepartementet)