Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1978:218) om Patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete

Rubriken har denna lydelse enl. F 2019:21.

Utfärdad: 1978-05-11

Patent- och registreringsverket är internationell nyhetsgranskningsmyndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt den konvention om patentsamarbete som avslutades i Washington den 19 juni 1970, och i den omfattning som bestäms i avtal med internationella byrån inom Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Internationella byrån).

SFS 2019:21

Ärenden som Patent- och registreringsverket ansvarar för enligt 1 § handläggs enligt konventionen om patentsamarbete, tillämpningsföreskrifterna till denna, avtalet med Internationella byrån och i övrigt enligt allmänna regler för verksamheten hos verket.

SFS 2019:21

För handläggningen av de ärenden som anges i 2 § får Patent- och registreringsverket ta ut avgifter enligt vad som anges i avtalet med Internationella byrån.

SFS 2019:21

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1978:218

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1978.

SFS 2019:21

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2019.