Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1991:936) med anledning av finansinspektionens inrättande

Utfärdad den 13 juni 1991.
Utkom från trycket den 26 juni 1991

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att bestämmelser i lag eller annan författning om bankinspektionen eller försäkringsinspektionen skall avse finansinspektionen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:936

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1991.