Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1995:361) om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund

Utfärdad: 1995-04-06

1 §

Sveriges Riksidrottsförbund prövar frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet i enlighet med vad regeringen bestämmer.

SFS 1999:1044

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:361

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 1999:1044

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.