Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1242

Utkom från trycket den 5 december 2006
Förordning om ändring i verksförordningen (1995:1322);
utfärdad den 23 november 2006.

Regeringen föreskriver att 13 § verksförordningen (1995:1322) skall ha följande lydelse.

1) Styrelsen skall besluta om

1)

Senaste lydelse 2003:281.

  1. myndighetens årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag,

  2. åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och den redovisning som myndigheten skall lämna till regeringen enligt 15 §,

  3. riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen samt åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228),

  4. sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller landsting.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1242

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)