Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:1078) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten

Utkom från trycket den 7 december 2007
utfärdad den 22 november 2007.

Uppgifter

Rättshjälpsmyndigheten har till uppgift att handlägga vissa ärenden om rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) samt vissa ärenden om betalning till eller utbetalning från staten.

Ledning

Rättshjälpsmyndigheten leds av en myndighetschef. Myndighetschef är lagmannen i Sundsvalls tingsrätt.

Ledningens ansvar

Myndighetschefen är skyldig att vid Rättshjälpsmyndigheten genomföra den interna styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar för enligt förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket.

Delegering

Chefen för Rättshjälpsmyndigheten får, utöver vad som följer av 5 § myndighetsförordningen (2007:515), uppdra åt någon som är anställd vid en allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol eller en hyresnämnd att avgöra administrativa ärenden.

SFS 2017:552

Undantag från myndighetsförordningen

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Rättshjälpsmyndigheten:

4 § 4 om intern styrning och kontroll,

4 § 5 om ärenden som ska avgöras av myndighetens ledning, när det gäller beslut som avses i 1 § denna förordning, och

21 § om myndighetens beslut, när det gäller andra beslut än administrativa beslut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1078

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008, då förordningen (2003:502) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten ska upphöra att gälla.

SFS 2017:552

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2017.