Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2008:1271) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Swedfund International AB

Utkom från trycket den 16 december 2008
utfärdad den 4 december 2008.

Swedfund International AB prövar frågor om statligt stöd till små och medelstora svenska företag för investeringar i Swedfunds samarbetsländer.

Regeringen meddelar föreskrifter om handläggningen av ärenden som avses i denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1271

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.

2. Ärenden som har inkommit till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) före ikraftträdandet ska alltjämt handläggas av Sida.