Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1393

Utkom från trycket den 30 december 2008
Förordning om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket;
utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

Domstolsverket ska ansvara för utveckling av rättsinformation samt fullgöra de uppgifter som framgår av rättsinformationsförordningen (1999:175).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1393

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)