Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:205

Utkom från trycket den 31 mars 2009
Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken;
utfärdad den 19 mars 2009.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:100) om den officiella statistiken ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Den officiella statistiken

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

 

 

NÄRINGSVERKSAMHET

 
 

Nystartade företag

 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

 

Internationella företag

 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

 

Konkurser och offentliga ackord

 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

 

Näringslivets struktur

 

SCB

 

Industriproduktionens utveckling

 

SCB

 

Industrins kapacitetsutnyttjande

 

SCB

 

Industrins lager

 

SCB

 

Industrins leveranser och order

 

SCB

 

Näringslivets investeringar

 

SCB

 

Inkvartering

 

Tillväxtverket

 

OFFENTLIG EKONOMI

 
 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:205

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Erik Nymansson
(Finansdepartementet)