Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1189

Utkom från trycket den 1 december 2009
Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken;
utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:100) om den officiella statistiken ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Den officiella statistiken

Officiell statistik

 

Ansvarig myndighet

 

SOCIALFÖRSÄKRING M.M.

 
 

Stöd till barnfamiljer

 

Försäkringskassan

 

Stöd vid sjukdom och handikapp

 

Försäkringskassan

 

Stöd vid ålderdom

 

Pensionsmyndigheten

 

Behandling av känsliga personuppgifter

För framställning av statistik över Stöd till barnfamiljer, Stöd vid sjukdom och handikapp och Stöd vid ålderdom får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd.

SOCIALTJÄNST

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1189

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Erik Nymansson
(Finansdepartementet)