Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1810

Utkom från trycket den 17 december 2010
Förordning om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket;
utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

dels att 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 1 b §, av följande lydelse.

Domstolsverket ska anmäla till Domarnämnden när det finns en ledig anställning som ordinarie domare eller som hyresråd i hyresnämnd som behöver tillsättas.

1) Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt Notarienämnden.

1)

Senaste lydelse 2008:430.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1810

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)