Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1457

Utkom från trycket den 13 december 2011
Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken;
utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:100) om den officiella statistiken ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Den officiella statistiken

Officiell statistik

 

Ansvarig myndighet

 

 

 

KULTUR OCH FRITID

 
 

Bibliotek

 

Kungl. biblioteket

 

Kulturmiljövård

 

Myndigheten för kulturanalys

 

Museer

 

Myndigheten för kulturanalys

 

Studieförbund

 

Myndigheten för kulturanalys

 

Samhällets kulturutgifter

 

Myndigheten för kulturanalys

 

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN

 
 

 

 

OFFENTLIG EKONOMI

 
 

Finanser för den kommunala sektorn

 

SCB

 

Statlig upplåning och statsskuld

 

Riksgäldskontoret

 

Beskattning

 

SCB

 

Utfallet av statsbudgeten

 

Ekonomistyrningsverket

 

PRISER OCH KONSUMTION

 
 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1457

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)