Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:519

Utkom från trycket den 12 juni 2017
Förordning om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket;
utfärdad den 1 juni 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket1)

1)

Senaste lydelse av 5 § 2010:1810.

dels att 5 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 5 § ska utgå.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:519

Denna förordning träder i kraft den 14 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)