Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1098

Utkom från trycket den 28 november 2017
Förordning om ändring i förordningen (2007:909) med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor;
utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:909) med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1098

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Susanne Södersten
(Arbetsmarknadsdepartementet)