Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:350

Publicerad den 4 maj 2018
Förordning om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan
Utfärdad den 27 april 2018

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan ska införas en ny paragraf, 10 a §, av följande lydelse.

1) Vid Försäkringskassan finns en överdirektör.

1)

Tidigare 10 a § upphävd genom 2016:11.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:350

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)