Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:131

Publicerad den 20 mars 2020
Förordning om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan
Utfärdad den 19 mars 2020

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan ska ha följande lydelse.

1) Försäkringskassan ansvarar också för uppföljning, beslut om och utbetalning av medel enligt överenskommelser tecknade mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner avseende bidrag för arbete med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård samt medel för medicinsk rehabiliteringsgaranti.

1)

Senaste lydelse 2016:11.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:131

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)