Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:736

Publicerad den 24 juli 2020
Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Utfärdad den 23 juli 2020

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:100) om den officiella statistiken ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Den officiella statistiken

Officiell statistik

 

Ansvarig myndighet

 

 

 

KULTUR OCH FRITID

 
 

Bibliotek

 

Kungl. biblioteket

 

Kulturmiljövård

 

Myndigheten för kulturanalys

 

Museer

 

Myndigheten för kulturanalys

 

Studieförbund

 

SCB

 

Samhällets kulturutgifter

 

Myndigheten för kulturanalys

 

Behandling av känsliga personuppgifter

För framställning av statistik över Studieförbund får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd.

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:736

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Katarina Welin
(Finansdepartementet)