Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:869

Publicerad den 3 november 2020
Förordning om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet
Utfärdad den 29 oktober 2020

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet ska ha följande lydelse.

17 §

Vid Riksarkivet ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta ledamöter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:869

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND
Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)