Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:1199

Publicerad den 15 december 2020
Förordning om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan
Utfärdad den 10 december 2020

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan ska ha följande lydelse.

1) Regeringen utser vice ordförande i styrelsen.

1)

Senaste lydelse 2016:11.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1199

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)