Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:26

Publicerad den 22 januari 2021
Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Utfärdad den 21 januari 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:100) om den officiella statistiken ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Den officiella statistiken

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

 

 

KULTUR OCH FRITID

 
 

Bibliotek

 

Kungl. biblioteket

 

Kulturmiljövård

 

Myndigheten för kulturanalys

 

Museer

 

Myndigheten för kulturanalys

 

Studieförbund

 

SCB

 

Samhällets kulturutgifter

 

Myndigheten för kulturanalys

 

Film

 

Myndigheten för kulturanalys

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:26

Denna förordning träder i kraft den 18 februari 2021.

På regeringens vägnar

LENA MICKO
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)