Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:533

Publicerad den 26 maj 2022
Förordning om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket
Utfärdad den 19 maj 2022

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket ska införas en ny paragraf, 1 c §, av följande lydelse.

Domstolsverket är beredskapsmyndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:533

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Emma Pleiner
(Justitiedepartementet)