Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:547

Publicerad den 26 maj 2022
Förordning om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan
Utfärdad den 19 maj 2022

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

Försäkringskassan är beredskapsmyndighet och sektorsansvarig myndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:547

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2022.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Torbjörn Almerheim
(Socialdepartementet)